Thẻ: kiếm tiền với Kindle eBook

Kiếm tiền với Amazon Kindle eBook – hình thức mới rất tiềm năng

kiếm tiền với Amazon Kindle kiếm tiền với amazon kindle ebook Kiếm tiền với Amazon Kindle eBook – hình thức mới rất tiềm năng ki   m ti   n v   i Amazon Kindle 2 310x165

Gần đây nhất một người anh cũng như người thầy đầu tiên tôi, anh Dương Tự Điềm có chia sẻ một buổi webniar khá thú vị, lần đầu tiên tôi biết đến một chương trình kiếm tiền khá mới lạ – kiếm tiền với Amazon Kindle Ebook. Trong buổi webniar, anh Điềm cùng với một chuyên gia nữa, chuyên về lĩnh vực này đó là anh Nguyễn Minh Thái. Anh Thái có thể coi như là người đầu tiên đem khái niệm kiếm tiền với Kindle eBook về Việt Nam từ cách đây khá lâu.

ĐỌC TIẾP BÀI VIẾT NÀY